3η Τεχνική Συνάντηση
των Δικαιούχων της Πράξης

Νοέμβριος 14, 2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Τεχνική Συνάντηση των Δικαιούχων της Πράξης με τίτλο «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» και ακρωνύμιο «ECORouTs» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020».

Η συνάντηση διοργανώθηκε την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στο Δημαρχείο Χανίων και συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δικαιούχων και συγκεκριμένα των Δήμων Ηρακλείου, Πάφου, Χανίων και Αραδίππου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την πρόοδο της Πράξης, το συντονισμό των επόμενων δραστηριοτήτων καθώς και την αξιολόγηση των παραδοτέων που ολοκληρώθηκαν.