2η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης

2η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης στο Δήμο Αραδίππου

Η 2η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης Ecorouts πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αραδίππου Κύπρου, 26 και 27 Μαρτίου 2019. Σκοπός της συνάντησης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Δήμων – Δικαιούχων, ήταν η ενημέρωση και παρουσίαση της προόδου όσον αφορά τις δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν σε κάθε πόλη στο πλαίσιο της Πράξης.