Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-off meeting) της Πράξης

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, στο Δημαρχείο Ηρακλείου διοργανώθηκε η 1η Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-off meeting) για τον συντονισμό και την υλοποίηση της Πράξης «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία «Πράσινων»-Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών «ECOROUTS».

Η συνάντηση εργασίας, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των εργασιών του προγράμματος και έγινε με συμμετοχή στελεχών των Δήμων, που συμμετέχουν στην Πράξη από Ελλάδα και Κύπρο. Σκοπός της συνάντησης ήταν η δρομολόγηση θεμάτων που αφορούν στην ομαλή υλοποίηση της. Σε αυτή παρουσιάστηκαν οι στόχοι της Πράξης και το χρονοδιάγραμμα των προς υλοποίηση ενεργειών και αναλύθηκαν τεχνικά ζητήματα, που σχετίζονται με τις μελέτες και τις προμήθειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.