Κύριος Δικαιούχος: Δήμος Ηρακλείου

Δικαιούχος 2: Δήμος Πάφου

Δικαιούχος 3: Δήμος Χανίων

Δικαιούχος 4: Δήμος Αραδίππου

Διεύθυνση / Χώρα

Αγίου Τίτου 1, T.K 71201, Ηράκλειο Κρήτης/Ελλάδα

Πλατεία 28ης Οκτωβρίου,ΤΘ 60032, 81100, Πάφος/Κύπρος

Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Κρήτης/Ελλάδα

Λεωφόρος Σταδίου 8, ΤΘ 7110, ΤΚ 45024, Αραδίππου/Κύπρος

Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€)

616.600,00

336.000,00

137.600,00

172.000,00

Κοινοτική Συνδρομή(€)

524.110,00

285.600,00

116.960,00

147.200,00